سایت تخصصی حقوق
vekalatnoori.ir 
آخرين مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

قرارداد خصوصی وکالت

« یا ایها الذین آمنو افوابالعقود »

الف: طرفین قرارداد

موکل : آقای /خانم                                     فرزند                     به شماره ملی

آدرس:

 

وکیل: آقای                                  فرزند                         به شماره ملی

ب: موضوع قرارداد و حدود اختیارات وکیل

حدود اختیارات وکیل و موضوع وکالت به شرح وکالتنامه شماره ........................................

 

 

ج: شرایط کلی حاکم بر قرارداد

ماده 1- بعدازامضاء این قرارداد هرگونه توفیقی که درامر وکالت حاصل شود اعم ازاینکه توفیق ظاهرا" درنتیجه اقدامات موکل باشد یا دراثروضع مقررات جدید حاصل گردد ویا دراثر مساعی وکیل منجر به صلح طرفین شود، به هر صورت توفیق وکیل محسوب وبه هریک از صور متصوره که کار خاتمه یابد حق الوکاله به شرح مقرر در این قرارداد پرداخت خواهد شد.

 

ماده2 - هزینه های دادرسی از قبیل الصاق تمبر،  دستمزد کارشناس ،مسافرت و فوق العاده وکیل و غیره کلا " به عهده موکل است که در صورت تاخیر در تادیه مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.

 

ماده3 - تعهد وکیل در مقابل موکل ، فقط دفاع از حقوق موکل در توانایی علمی و فنی خویش است به عبارت اخری تعهد وکیل تعهد به وسیله است و تصمیم گیرنده اصلی در قضیه قاضی است که وکیل هیچ تسلطی بر وی ندارد.

ماده4 - در صورتی که از موضوع قرارداد حاضر ،دعوی یا دعاوی جدیدی ناشی گردد ،طرح یا دفاع از دعاوی مزبوره از شمول این قرارداد خارج بوده و در صورت تمایل طرفین ،مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای خواهد بود از قبیل طرح دعوی اعسار از ناحیا محکوم علیه و ...

ماده5- صرف نظر از قدرت و ضعف ادله دعوی ،نتیجه و طول دادرسی قابل پیش بینی نیست.

ماده6 - تعیین اوقات دادرسی با محکمه است و لذا وکیل نقشی در سرعت یا کندی جریان دادرسی ندارد .

ماده7- تهیه وسیله اجرای قرارهای دادگاه ، معرفی شهود و مطلعین وجلب متهم با وکیل نیست و وکیل فقط در صورت امکان و تمایل در این مورد با موکل همکاری خواهد کرد.

ماده8 - در صورت مصالحه طرفین بعد از انعقاد قرارداد وکالتنامه اعم از اینکه سازش قبل از طرح دعوی یا بعد از آن باشد،در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد و همچنین در صورت انصراف موکل بعد از انعقاد قرارداد وکالتنامه وکیل مستحق دریافت تمام حق الوکاله خواهد بود.

ماده9 - وکیل مزبور وکیل در اجرا نبوده و پیگیری مراحل اجرائیه با موکل است.

ماده10- میزان حق الوکاله مبلغ به عدد :

ماده 11- ترتیب پرداخت حق الوکاله :

 

 

تبصره : پیش پرداخت و آنچه در طول جریان کار پرداخت شود به هر حال قابل استرداد نیست.

ماده 12- این قرارداد در دوازده ماده و یک تبصره  به تاریخ     /    /         تنظیم و واجد کلیه ارکان یک عقد صحیح است و طرفین با طیب خاطر و بدون هرگونه اجبار و اکراه در کمال سلامت اعضاء و جوارح و عقل آنرا امضاء نمودند و با عنایت به اصل آزادی اراده در قراردادها و طبق ماده 10 قانون مدنی بین طرفین دارای اعتبار و قوت قانونی میباشد.

 

امضاء و اثر انگشت موکل                                                                    مهر و امضاء وکیل

 

 

 

امضاء شاهد اول                                                                                امضاء شاهد دوم

 

 

[ پنجشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ ] [ بهمن نوريvekalatnoori.ir ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

«به وبلاگ حقوق و وکالت خوش آمدید»

بهمن نوري
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
(وکیل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه) vekalatnoori.ir
امکانات وب